Ny upplaga av välkänd lärobok i fonetik


Alla som undervisar i svenska som andraspråk behöver kompetens i andraspråksinriktad fone­tik. Den här boken är skriven just för er.

Bosse Thorén har under många år arbetat med att göra uttalsundervisningen effektivare och mer lät­tillgänglig för både lärare och inlärare, genom att förenkla och prioritera inom svenskans uttalslära. 

Svensk fonetik och uttalsundervisning innehåller såväl teori som didaktiska tillämpningar. Till de flesta kapitel hör ett avsnitt där de aktuella uttals­dragen sätts in i ett and­ra­språksperspektiv, och här nedan finns många av bokens exempel som ljudfiler.

Förhoppningen är att boken ska ge metodisk och didaktisk vägledning och underlätta för lärare att planera uttalsundervisningen för olika åldersgrupper i sfi, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. 


Svensk fonetik och uttalsundervisning

Svensk fonetik och uttalsundervisning

Bandform: Häftad

Antal sidor: 184

juni 2023

ISBN: 9789188419323

 Antal
265:-
Inkl moms och frakt

Av Bosse Thorén

Bosse Thorén har lång erfarenhet av undervisning i sfi och svenska som andraspråk och fortbildning av lärare. Mellan 1977 och 2008 undervisade han i sfi och svenska som andraspråk inom vuxenutbildningen i Botkyrka, Stockholm och Sundsvall. Från tidigt 1980-tal har han arbetat med lärarfortbildning inom dessa ämnen. Han har aktivt forskat inom svensk prosodi och dess koppling till begriplighet och disputerade 2008 vid Stockholms universitet på en avhandling om prioritering av svenskans temporala prosodi inom andraspråksundervisningen. Bosse Thorén har medverkat i ett antal läromedel och är för närvarande knuten till Högskolan Dalarna.

Om Morfem

Morfem är ett förlag med inriktning på språkvetenskap och kommunikation. Morfem startades i september 2012 av Maria Sjödin, som tidigare arbetat som ordboksredaktör, fackboksredaktör och förläggare på Norstedts.

Följ Morfem i sociala medier

Prenumerera på nyhetsbrev

Tack för att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng