Samtal om svenska


Vilka uppfattningar ligger bakom omdömen som ”bra” och ”dåligt” språk? Det har Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där elever och lärare besvarat en enkät och värderat ett antal autentiska exempel på samtida svenska och resonerat om dem i fokusgrupper. I boken studeras inte bara vad gruppdeltagarna säger, utan också hur de säger det. I det senare fallet har Norrby & Håkansson anlagt ett samtalsanalytiskt perspektiv och ger därmed också en introduktion till samtalsanalysens arbetssätt där deltagarperspektivet är centralt. I boken visar de hur gruppdeltagarna förhandlar om språket och positionerar sig i olika språkfrågor.

Genom att få mer kunskap om hur elevers och lärares uppfattningar skiljer sig åt kan lärare få pedagogiska redskap för att diskutera språkfrågor i klassrummet med utgångspunkt i det eleverna vet, kan, tror eller tycker."Det är svårt att föreställa sig någon språkintresserad som inte skulle ha nytta av boken och målgruppen för boken sägs vara alla som har språket som sitt arbetsfält. […] Samtal om svenska gör på inget sätt anspråk på att vara en lärobok för lärarutbildningen, men den skulle ändå kunna bidra med infallsvinklar och kunskap på kurser i språksociologi eller språkvård och språkriktighet. För yrkesverksamma lärare, som kanske är bokens allra mest naturliga målgrupp, finns förstås också mycket att hämta."
Maria Bylin och Marie Sörlin, Språk och Stil 

"Innehållet är tankeväckande och det presenteras på ett lättillgängligt sätt."
Agneta Wirberg, BTJ-häftet

 

 

Samtal om svenska

Förhandling, positionering och känslosvall

Bandform:

Antal sidor: 220

april 2018

ISBN: 9789188419057

 Antal
199:-
239:-
Inkl moms och frakt

 Innehållsförteckning Samtal om svenska

Av Catrin Norrby, Gisela Håkansson

Catrin Norrby är professor i nordiska språk.

Pia Nordin

Gisela Håkansson är professor i allmän språkvetenskap.


Om Morfem

Morfem är ett förlag med inriktning på språkvetenskap och kommunikation. Morfem startades i september 2012 av Maria Sjödin, som tidigare arbetat som ordboksredaktör, fackboksredaktör och förläggare på Norstedts.

Följ Morfem i sociala medier

Prenumerera på nyhetsbrev

Tack för att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng