Lennart Hellspong

Lennart Hellspong är professor i retorik och författare till "Konsten att tala" och andra välkända retorikläroböcker.

Morfem

Av Lennart Hellspong :

Den retoriska människan

20 sätt att se på retorik

juli 2018

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng