Vilka språk talas i Sverige? Och hur många talare har dessa språk?


Det tros finnas ett par hundra språk i Sverige i dag, men ingen vet säkert eftersom det inte existerar någon svensk språkstatistik. De allra flesta som bor i landet är förstås modersmålstalare av svenska, men hur många är egentligen uppvuxna med ett annat förstaspråk?

Syftet med denna bok är att göra så goda uppskattningar av antalet modersmålstalare för språken i Sverige som möjligt utifrån de uppgifter som finns att tillgå. Flera delar av samhällsplaneringen kan dra nytta av uppgifter om språkförhållandena i landet, till exempel för modersmålsundervisning, översättnings- och tolkbehov för enskilda språkgrupper eller utvärdering av revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken.

I boken kan man läsa om Sveriges språkliga historia, om språkstatistik, svenska språket, svenska dialekter, minoritetsspråk, invandrarspråk och främmande språk. Sist i boken finns appendix med fakta om 100 språk som talas i Sverige samt en redovisning av grundläggande uppgifter om språksituationen i Sveriges 290 kommuner.

Mikael Parkvalls bok bidrar till att sprida insikten att Sverige är ett mångspråkigt land – och egentligen alltid har varit det. Det är en bok för alla som är intresserade av språk och språklig variation förr och nu.

Boken ges ut i samarbete med Språkrådet.

Boken kan köpas eller beställas överallt där böcker säljs, till exempel hos din lokala bokhandlare eller hos
Adlibris
http://www.adlibris.com/se/bok/sveriges-sprak-i-siffror-vilka-sprak-talas-och-av-hur-manga-9789198092271
eller
Bokus
http://www.bokus.com/bok/9789198092271/sveriges-sprak-i-siffror-vilka-sprak-talas-och-av-hur-manga/

Sveriges språk i siffror

Vilka språk talas och av hur många?

Bandform: Häftad

Antal sidor: 364

februari 2016

ISBN: 978-91-980922-7-1

Av Mikael Parkvall

Mikael Parkvall är lingvist vid Stockholms universitet och författare till bl.a. Limits of language, Vad är språk?


Om Morfem

Morfem är ett förlag med inriktning på språkvetenskap och kommunikation. Morfem startades i september 2012 av Maria Sjödin, som tidigare arbetat som ordboksredaktör, fackboksredaktör och förläggare på Norstedts.

Följ Morfem i sociala medier

Kontakta Morfem

Tack för ditt meddelande.

Stäng

Logga in

Stäng