En handbok för alla som skriver


Det är inte så lätt att hålla reda på reglerna för alla skilje- och skrivtecken. När måste man sätta ut kommatecken? Hur använder man egentligen semikolon? Ska det vara stor eller liten bokstav efter kolon? Är det någon skillnad på svenska och engelska citattecken? Ska det vara mellanslag före procenttecken? Var hittar jag alla små krumelurer i ord som crème fraîche, Barça, señor och Škoda?

 Svaren finns i Siv Strömquists överskådliga och innehållsrika handbok som tar upp allt från punkt och komma till matematiska tecken, smilisar och hur man använder kursiveringar och andra typografiska grepp. Här hittar man också roliga och mindre kända skiljetecken som interrobang och ironitecknet.
Skiljeteckensboken

Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp

Bandform: Hårdband

Antal sidor: 192

april 2013

ISBN: 978-91-980922-0-2

 Antal
199:-
Inkl moms och frakt

Sammantaget är Skiljeteckensboken mycket bra och pedagogisk läsning för alla som är intresserade av skrivande och av hur man använder alla svåra skiljetecken på ett korrekt sätt.

Språkrådet

En skiljeteckenslära som märkvärdigt nog är samtidigt instruktiv, systematisk och rolig att läsa.

Olle Josephson, Svenska Dagbladet

Allt sammantaget visar boken på de små tecknens stora kraft, om de används rätt. Ett steg på vägen kan vara just Skiljeteckensboken.

Mats Karlsson, Språktidningen

Boken som helhet är en riktig gåva, en guide till de resurser som generation efter generation av typografer och tryckare har skänkt oss, och som faktiskt inte alls utnyttjas i tillräckligt hög grad!

John Swedenmark, Med andra ord

Man kan lätt tro att en bok om skiljetecken är torr läsning, men det gäller inte denna bok. Strömquist har ett njutbart språk, och det är en överraskande rik värld som hon för in läsaren i.

Monica Äikäs, Språkbruk

Detta är kort sagt en bok jag gärna rekommenderar till alla som skriver någon gång, och det gör ju de flesta i dag.

Daniel Erlandsson, Östgöta Correspondenten

Här är det i stället saklighet som är ledordet – och med det den särskilda glädje som ligger i kunskap. Det är roligt att få veta vad en interrobang är eller hur ironitecknet används. Siv Strömquist /.../ ger vid sidan av handfasta råd många historiska utblickar.

Lars Wittensten, Upsala Nya Tidning

Den bör vara en oumbärlig hjälpreda för alla skribenter, såväl i skola och arbetsliv som i det privata.

Catarina Economou, BTJ-Häftet

Man slipper pekpinnar, och får tydliga förklaringar och många exempel på hur en mening ska skrivas så att den blir lätt att läsa och förstå.

Ingrid Lindgren, Nyfiken grå

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng