Vi är alla retorikerSpråket är människans viktigaste verktyg för att tänka, handla och knyta sociala band. I den meningen är vi alla retoriker. Med ordens hjälp formar vi vår värld och lever våra liv. Ofta gör vi det framgångsrikt. Men ibland misslyckas vi, utan att kanske riktigt förstå varför. Genom att betrakta och reflektera över vad vi gör med språket och vad språket gör med oss kan vi öka vår retoriska medvetenhet. Förutom den intellektuella glädje det skänker att se klarare på sammanhangen kan det också vara till praktisk nytta. Risken minskar att språket blir en osedd makt som styr oss, i stället för tvärtom. 

Det klassiska ämnet retorik växte fram ur behovet av att kunna tala väl och övertygande. Även denna bok startar med vältaligheten men går sedan vidare och betraktar retoriken som det allmänna studiet av hur vi använder språket för att leva i världen.

Professor Lennart Hellspong visar hur retoriken hjälper oss att nå fram, förhandla, genomskåda, undervisa, lösa problem, tolka, minnas och leka.

Nedan hittar du bokens innehållsförteckning samt ett avsnitt ur bokens sista kapitel "Konsten att tala som medborgare".

Den retoriska människan

20 sätt att se på retorik

Bandform: Hårdband

Antal sidor: 252

juli 2018

ISBN: 9789188419064

 Antal
249:-
Inkl moms och frakt

 Innehållsförteckning
 Att vara retorisk medborgare


Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng