Vi är alla retoriker


Människan är en art med ett rikt och komplext språk som det viktigaste verktyget för att tänka, handla och knyta sociala band.

Det klassiska ämnet retorik växte fram ur behovet av att kunna tala väl och övertygande. Även denna bok startar med vältaligheten men går sedan vidare och betraktar retoriken som det allmänna studiet av hur vi använder språket för att leva i världen.

Retoriken finns med i nästan allt som en människa ägnar sina dagar, år och liv åt. Den hjälper oss att nå fram, lösa problem, tolka, förstå, minnas, leka, förhandla, genomskåda, undervisa, uppfinna och till­sammans bygga ett samhälle.

I den meningen är vi alla retoriker.

Därför kan vi ha stor glädje av att öka vår retoriska medvetenhet genom att betrakta och reflektera över vad vi gör med språket – och vad språket gör med oss. Det minskar risken för att språket blir en osedd makt som styr oss i stället för att vi styr det.


Den retoriska människan

20 sätt att se på retorik

Bandform:

Antal sidor:

ISBN: 9789188419064

 Antal
249:-
Inkl moms och frakt

Stäng

Logga in

Glömt lösenord
Stäng